Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Teskilatimiz

Giriş
 
 
İl Emniyet Müdürlüğümüz
 
           Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Polise yetki ve sorumluluk veren 2559 Sayılı Kanundaki tanıma uygun olarak; sorumluluk sahasında kamunun ve kişilerin temel haklarını kullanma güvencesini sağlayan, konut dokunulmazlığını, halkın ırz, can ve malını koruyan, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin eden, yardıma muhtaçlar ile yardım isteyenlere yardım eden, yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği tüm görevleri ifa eden, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir kamu kuruluşudur.
28.10.1996 tarihi itibari ile il olan Osmaniye Emniyet Müdürlüğümüz TMK esaslarına göre C tipi standartlarına uygun olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü olarak;
 
HİZMET POLİTİKAMIZ
 
Halkımıza Kaliteli, Erişilebilir, Etkili, Sürekli İyileştirmenin Bilincinde, Hukukun Üstünlüğüne inanan ve İnsan Haklarına Saygılı Hizmet Sunmaktır.
 
             Osmaniye Emniyet Müdürlüğünün Hizmet Politikası yukarıda belirtilmiştir. Hizmet Politikası hazırlanırken personel ve vatandaş memnuniyeti göz önünde bulundurulmuştur. Politikamızın, Müdürlüğümüzün hizmet anlayışını tüm çalışanlara ve müşterilerimize/ vatandaşlarımıza duyurmak amacıyla hizmet verdiğimiz tüm birimlere dağıtımı yapılmış ve görülebilecek Emniyet Müdürlüğü Giriş Kapısı vb. yerlere asılması sağlanmıştır.
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER