Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

Giriş
 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
İl Emniyet Müdürlüğümüz binasında hizmet vermekte olan  Şube Müdürlüğümüz;
Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde, ülkemizin mevcut toprak bütünlüğünün yok edilmesi, bölünmesi, cumhuriyet rejimine ve anayasal düzene  karşı yürütülen ve bu amaçla oluşturulan her türlü terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve bu faaliyetlere karışan örgüt militanlarının vb. yakalanarak adli mercilere intikalini sağlamakla sorumludur.
Ayrıca vatandaşlarımızı özellikle öğrenim çağındaki gençlerimizi, terör örgülerinin yaptığı faaliyetler hakkında bilinçlendirerek terör örgütlerinin faaliyet ve propagandalarını etkisiz hale getirebilmek için eğitim çalışmalarına da ağırlık vermektedir.
Müracaat:
Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri tüm asayiş ve trafik konuları ile ilgili yapılan şikayetler Müdürlüğümüzün www.osmaniye.pol.tr  Web sayfasındaki 155osmaniye@egm.gov.tr e-mail adresinden
 ve ücretsiz 155 Polis İmdat ayrıca;
 
 SİZİN İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

SEVGİLİ GENÇLER !
 
Ülkemizin bulunduğu coğrafyada süper bir güç olmasını engellemek isteyen ülkelerin kullandığı maşa terör örgütleridir. Terör örgütlerinin eylemlerini gerçekleştirmede kullandığı kaynak ise gençlerdir. Ülkemizin mevcut problemlerinin çözümünün ise;senin güç , kuvvet ve zekanı ülken için kullanmana bağlı olduğunu bilmelisin!
Bilindiği gibi dünyadaki bütün terör örgütlerini ayakta tutan bazı unsurlar vardır. Bunlar;
İdeoloji , iç ve dış destek,para,elaman ve eylemlerdir. Bir terör örgütünü ayakta tutan en hayati kaynak ise insandır. Zira bir terör örgütünün istediği kadar parası olabilir, yurt içi ve yurt dışında istediği kadar maddi ve manevi destekçileri olabilir, fakat onu ayakta tutacak insan kaynağı olmadığı müddetçe o örgütün ayakta kalabilmesi mümkün değildir.
Daha müreffeh bir Türkiye için insan kanından rant sağlayan terör örgütlerine karşı gelin hep birlikte mücadele edelim ve terör belasından kurtulalım.
Nefretin,kinin değil,sevginin ve barışın sembolü olun.
İnsanlık üzerine sıçrayan kan değil,insanın üzerine açan bir gül olun.
Yüzünde hüznün ve burukluğun değil sevincin ve mutluluğun resmi olsun.
Genç kardeşim,sorumsuz insanların sorumlu insanlar için bir sorun olduğunu unutma ve lütfen bu toplum için sende bir sorun teşkil etme.
Siz gençlere yıkıcı değil yapıcı, bölücü değil bütünleştirici olmak yakışır.

--------------------------------------------------------------------------------
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PLANLARI :
 
Bölücü–bölgeci, Marksist-Lenist, kökten dinci temellere dayalı değişik ad ve rumuzla faaliyet gösteren terör örgütlerinin,
Göç ederek kent varoşlarında yerleşmiş olan halkı devlete karşı kışkırtmak
Çeşitli propaganda yöntemleri ile Devletin yapısına,yönetimine ve hükümet uygulamalarına karşı küskün kitleler yaratmaya dönük çalışmalar yapılarak,
Halkın etkin özelliklerini ön plana çıkartarak,
İnanç ve mezhep unsurlarına istismar ederek,
İşçi ve memur kesimi ile yüz binlerden oluşan öğrenci gençliğinin sorunlarını kullanarak,
Sendika dernek ve vakıf gibi legal kuruluşlara sızarak,
Siyaset dışı masumane istekle toplanmış olan grupları yönlendirip kışkırtmak ,
İşsiz ve sorunlu insanları ojite ederek,
Görüntülü ve yazılı basının imkanlarından istifade ederek bir kaos ortamı yaratmayı, ayrıca bu kaos ortamından çeşitli taktik çıkışlarla kitleleri hareketlendirip silahlı propaganda yöntemleriyle verecekleri destekle, nihai hedeflerine ulaşmayı planladıkları gözlenmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELEMAN KAZANMA YÖNTEMLERİ :
 
Bilindiği gibi insanların sevgi, ilgi, samimiyet gibi her zaman geçerli duygusal ihtiyaçları vardır. Terör örgütlerinin sizleri kazanmak için ilk hareket noktası insan psikolojisinin bu durumundan yararlanmasıdır.
Dolayısıyla ,örgüt içerisine çekmeyi planladıkları kişilerin öncelikle aile yapılarını incelemekte, onların zayıf noktalarını belirlemek için bilgi toplamaktadırlar. Bundan sonra , seçilen kişilerle sıcak diyalog kurulması aşaması gelmektedir. Bu doğrultuda her insanın çok doğal ihtiyacı olan arkadaş toplantıları, sinema ve konser davetleri, burs, kalacak yer ve kitap temini gibi unsurlar örgüt tarafından araç olarak kullanılmaktadır.
Grup içine çekilen kişiler, örgütün ideoloji doğrultusunda yayın yapan kitap, dergi ve gazeteler okutularak beyinleri yıkanır. Böylece , örgüt ideoloji uğruna ölmeye hazır militanlar yetiştirilmesinin ilk aşaması tamamlanmış olmaktadır.
Bu kişilere bir sonraki aşamada verilen görevler arasında bildiri dağıtma, afiş asma, yasa dışı miting, toplantı ve gösterilere katılma bulunmaktadır. Tüm bunlardaki amaç , kişileri güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya getirerek önce suçluluk duygusuna kapılmalarını sağlamak daha sonra ise bu suçluluk duygusunu nefrette ve varolan her tür düzenin reddine dönüştürerek, onların toplumla ve hatta aileleri ile olan bağlarını koparmaktır.
Terör örgütleri ; ideolojileri uğruna ,militanlarını ölmeye ve öldürmeye hazır hale getirebilmek için , o kimsenin kişiliğini parçalamakta , sonra yok etmekte ve nihayet hayatla hiçbir bağlantısı kalmamış, yüreği kin ve nefretle doldurulmuş robot haline dönüştürmektedirler.
Buraya kadar sözü edilen aşamalardan adım adım geçirilen kişiler, bundan sonra gerektiğinde silahlı eylemlere yöneltilmekte ve örgütün kirli emelleri için kullanılmaktadırlar.

--------------------------------------------------------------------------------
 TERÖR KONUSUNDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ :
 
Teröristin kendini ve faaliyetini gizlemek için tuttuğu ev genelde Polis Karakollarına uzak,aile ortamında bölgeye hakim üst katlardadır.
Eve taşınmalarını akşam geç vakitte yaparlar.
Kendilerine aile süsü verirler.
Bazı zamanlarda bekar ve öğrenci evleri tutup kapıyı çelik kapı ile derhal değiştirirler.
Eve giriş çıkışları ortamın sakin olduğu akşam saatleridir.Bu esnada tedirginlik arzeder.
Komşuluk ilişkilerinde misafir kabul etmezler.
Perdelerini genelde kapalı tutarlar
Eve değişik insanlar geç saatte girer çıkar.

--------------------------------------------------------------------------------
 ŞÜPHELİ DURUMLARDA NELER YAPABİLİRİZ.?
 
Şüphelendiğinizi belli etmeyiniz.
Kahraman olmaya çalışmayınız.
Hareketlerini gözlemleyiniz.
Polisle irtibata geçiniz ve şu hususlarda bilgi veriniz ;
Adresi
Yaş, boy, cinsiyet, giyim, konuşma
Kaç kişi oldukları veya olabilecekleri
Araçları varsa tipi,rengi ve plakası.
Ülkemizin menfaatleri olmadan, bireysel menfaatlerden söz edilemez.
Kendi Ülkemizin menfaatleri için çalışalım, oyuna gelmeyelim.

--------------------------------------------------------------------------------
 ÜNİVERSİTELERDE FAALİYET GÖSTEREN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR:
 
Yasadışı faaliyet gösteren örgütlerin elemanları; Eğitim ve öğretim dönemi süresince yardımcı olmak, arkadaşlık kurmak, kalacak yer, kitap, para, hatta kadın bile temin ederek size yaklaşmaya çalışırlar. Bu kişiler genelde okulun son sınıflarında bir kaç yıllık öğrencilerdir.
Örgüt elemanları bu aşamadan sonra sözde devlet sisteminin bozuk olduğu, YÖK’ün kaldırılması gerektiği , eğitim giderlerinin fazla olduğu , yurtların pahalı ve yetersiz olduğu temalarına işleyerek zihninizde çelişkiler yaratmaya çalışırlar.
Okulda sizi bazı toplantılara, sosyal faaliyet adı altında kulüplere davet ederler ve görüşleri çerçevesinde bilgilendirmeye başlanır.
Bir sonraki aşamada ise örgütsel kitap, dergi okutturma , video kaseti izlettirme, sosyal faaliyet adı seminer ve toplantılara kulüplere ,dernek ve lokallere davet suretiyle sizlere kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışırlar.
Onlarla birlikte olsanız da olmasanız da bir gün sizi kendi saflarına çekmek amacıyla ,sizin de onlarla birlikte olduğunuzdan dolayı polis kayıtlarına alındığınızı söyleyerek üzerinize psikolojik baskı oluştururlar.
Korkunuzdan kimseye başvuramaz hale gelirsiniz ve bu sefer okul dışındaki faaliyetlere, toplantılara davet edilirsiniz.
Örgüt elamanları sizi istedikleri yönde şartlandırdıktan sonra , örgüte sizin adapte olmanızı sağlamak amacıyla afiş ve bildiri dağıttırma , sözde kahraman kişileri anma günleri düzenletme, siyasi partilere ve eğitim kurumlarına yapılan saldırılara yöneltme, örgüt adına propaganda eylemleri yaptırma sürecine girerler.
Yasadışı faaliyetlerle sizleri polisle karşı karşıya getirerek, hissettirecekleri suçluluk duygusunu kullanıp, polisle , devletle ve hatta ailenizle bağlarınızı koparmaya çalışırlar.
Bütün bu aşamalardan geçirilen bir genç silahlı eğitim, hücre, istihbarat, keşif ,bombalama,sabotaj, soygun ve silahlı propaganda eylemlerine yöneltilerek artık örgütün kirli emellerinde kullandığı, yüreği kin ve nefretle doldurmuş bir robot haline getirilir.
 
BU KONUDA NELER YAPABİLİRSİNİZ.
 
* Okula ilk girişinizle birlikte yeni tanıştıklarınıza dikkat ediniz.
* Korkmayınız ve sorunlarınızı doğru insanlarla paylaşınız.
* Uyanık olunuz. Polisinizden her zaman yardım talep edebilirsiniz.
* Polis insan haklarının teminatıdır. Gücünü yasalardan ve vatandaşlardan alır. Unutmayın.

--------------------------------------------------------------------------------
 SAYIN ANNE VE BABALAR LÜTFEN DİKKAT !
Bu ülkede huzur ve güven isteyen herkes bilmeli ve anlamalıdır ki ;
Sebebi ve şekli ne olursa olsun, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı duyarsız kalmak, onların baskı , zulüm ve vahşetine ortak olmak demektir.
Ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizin, yüreklerinin kin ve nefretle doldurulmasına , robotlaşmış katiller haline getirilerek karanlığa sürüklenmelerine birlikte engel olalım.
Gençlik bir ülkenin yarınlarıdır. El ele vererek gençlerimize sahip çıkalım ve onları geleceği aydınlık olan bir dünyaya taşıyalım.
Gençlik çağı bir insanın en kritik dönemidir.
Bu dönemde gençlerin gösterdiği tutarsız davranışlar kendi kimliğini ve binliğini bulma mücadelesinden kaynaklanmaktadır.
Problemleriyle ilgilenmediğimiz gençlerin bir gün terör örgütlerinin ağına düşebileceğini unutmayalım.
Evlatlarınızın tutum ve davranışlarına bakarak “benim çocuğum problemli” düşüncesini kafanızdan atınız ve onların isteklerine kulak veriniz.
Evlatlarınıza , terör örgütlerinin insanlık dışı muameleleri ile karşılaşmadan önce sahip çıkın.
SAYIN ANNE VE BABALAR!
     Çocuklarımıza , terör örgütleri ağına düşmeden önce sahip çıkalım.
GENÇLERE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARI GELECEĞİ AYDINLIK OLAN BİR DÜNYAYA TAŞIMAK HEPİMİZİN EN ÖNEMLİ GÖREVİDİR.
UNUTMAYALIM Kİ !
Gençlerin büyüklerinden beklediği sınırsız bir özgürlük ve başına buyrukluk değildir.
Toplumda kendilerine yer edinmek,
Kendilerini ispat etmek için bağımsız olmak,
Güvenilmek ve adam yerine konmak istiyorlar.
Onların sabırsızlığı gençlik çağının belirsizliğinden bir an önce kurtulma çabasından kaynaklanmaktadır.
Biraz hoşgörülü olalım, onlara sevgi ile yaklaşalım, polise danışmaktan korkmayın , polis her zaman size yardımcı olacaktır.
Değerli Anne ve Babalar!
Psikolojinin verileri gençlerin bazı tutarsız davranışlar gösterebileceğini ifade etmektedir. Bunlar;
*Fiziki özelliklerinde meydana gelen ani değişiklerden dolayı kendilerini değersiz hissedebilir ve güvensizlik duygusu taşıyabilirler.
*Duyguları çabuk iniş çıkış gösterdiğinden çabuk sevinebilir, çabuk üzülebilir, birden sinirlenip olur olmaz şeyleri sorun yapabilirler. Bu nedenle tepkeleri önceden kestirmek zordur.
*Alıngan davranış gösterebilir ve bu nedenle anne-babalarını yerli-yersiz eleştirebilirler,
*Bencilleşebilir, konan yasakları saçma, kendilerine tanınan hakları yetersiz bulabilirler,
*Anne-babadan devlete varana kadar otoriteyi temsil eden herşeye baş kaldırma eğilimi taşıyabilirler,
*Coşkulu ve hayalci olabilir, peşin hükümlü sayılabilecek fikirleri ön yargı ve inatla savunabilirler,
*Yaşanan gerçeklere pek aldırmadan toplum düzeninin birden değişmesini isteyebilirler,
*Kimse tarafından anlaşılmadıklarını zanneden gençler bundan dolayı kendilerini daima haklı görebilirler,
*Çocuk yerine konur, baskıcı ve katı tutuma maruz kalırlarsa anlayışsızlık ve hoşgörüsüzlüğün doğal sonucu olarak yeni arayışlara girebilirler,
*En sonunda da terör örgütlerinin zararlı propagandalarından etkilenip kendilerini kanıtlamanın en kolay ve en tehlikeli yoluna girerek, öfkeli tahammülsüz, şiddet eğilimine yenik düşmüş gençlerle yazgılarını birleştirebilirler.
 
GENÇLİK ÇAĞI BİR İNSANIN EN KRİTİK DÖNEMİDİR.
 
Bu dönemde gençlerin gösterdiği tutarsız davranışlar kendi kimliğini ve benliğini bulma mücadelesinden kaynaklanmaktadır.
Evlatlarınızın tutum ve davranışlarına bakarak “Benim çocuğum problemli” düşüncesini kafalarınızdan atınız ve onların isteklerine kulak veriniz.
Gençler bir ülkenin yarınlarıdır.
Gençlerin sorunlarını dinleyerek, bu sorunları paylaşalım.
Problemleri ile ilgilenmediğimiz gençlerin bir gün terör örgütlerinin ağına düşebileceğini unutmayalım.
Terör örgütlerinin ağına düşürülenlerin insanlık dışı durumuna ilişkin birkaç örnek ;
Terör örgütlerinin ağına düşürülenler ;
* Çatışmalarda veya örgüt için eğitim sırasında yaralandıklarında tedavileri yapılmamakta ve kaderlerine terk edilmektedirler,
* Mağaralarda toplu bulunmaları nedeniyle bulaşıcı hastalıklara, üst solunum ve sindirim yolu enfeksiyonlarına, tifo ,uyuz gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar,
* 6 ay ve daha uzun bir süre banyo yapamamaktadırlar,
*Aileleri ile irtibatı kesilmekte , şu yada bu şekilde ailesinden bahsedenler ağır bir şekilde cezalandırılmakta ve bu cezalar ölüme kadar gidebilmektedir,
* Örgütten kaçmak girişiminde bulunan veya örgüte uyum sağlayamayan militanlar ;örgütten dışlanarak,buz üzerinde bekletilerek, aç-susuz bırakılarak, bedenleri üzerinde naylon yakılarak, kafaları taşla ezilerek cezalandırılmaktadırlar,
* Örgüt liderleri kendi canlarını tehlikeye atmamak için eylemlere katılmamakta ve en önde piyon olarak tuzağa düşürdükleri gençleri kullanmaktadırlar.
 
KIYMETLİ ANNE VE BABALAR !
 
Terör örgütleri tarafından, yürekleri kin ve nefretle doldurularak robotlaşmış katiller haline getirilmek istenen gençlerimize sahip çıkalım ve terör örgütlerine hiçbir fırsat vermeyelim.

--------------------------------------------------------------------------------
 
İSTEMEYEREK TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM EDEN KIYMETLİ VATANDAŞLARIMIZ.....
 
Örgüt tarafından kandırılarak dağa çıkarılan, insanlık dışı bir yaşama sürüklendin. Sana yüzlerce yalan söylediler.
Dağda yaşadığın bu zor hayat şartlarına daha ne kadar dayanacaksın, yaşadığın sıkıntılara ve sevdiklerinden ayrı geçen günlere ne zaman son vereceksin? Ailenden ,sevdiklerinden daha ne kadar uzak kalacaksın?
Umutsuz bir şiddetin peşinden böyle ölüme koşmak niye?
Eğer istersen sende yeni bir başlangıç yapabilirsin. Şefkatli devletimiz sana bu imkanı sağlayacaktır.
Sen de yaşıtların gibi sevdiklerinle beraber olabilirsin, sen de özgürce dolaşabilir , ölüm korkusuyla kasılan yüreğinin içine sevgi dolmasına fırsat verebilirsin.
Senin hayatın sana anlatılan uydurma davalar uğruna telef edilmeyecek kadar değerlidir. Zaten o büyük davalar da hiç zaman söylendiği gibi büyük ve kutsal değildir. Çünkü insan hayatından daha büyük kutsal bir şey yoktur.
Önünde yaşanacak koca bir hayat olabilir...Sende dünyanın uygar insanları gibi, ölme ve öldürme yerine sevmeyi ve üretmeyi seçebilirsiniz.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER