Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğü

Giriş
 

PASAPORTUNUZUN HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN

Ayrıca randevu olarak işlem yaptıranlar referans numarası ve TC kimlik numarası ile birlikte http://www.epasaport.gov.tr/ sitesinden pasaportlarının hangi aşamada olduğunu sorgulayabilirler.
 
 

PASAPORT ALACAK KİŞİLERİN DİKKATİNE!

VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR DURAMA DÜŞMEMELERİ İÇİN GİDECEKLERİ ÜLKELERİN ÜLKEMİZDE BULUNAN BAŞKONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLİKLERİNDEN AYRINTILI BİLGİ ALMALARI TAVSİYE OLUNUR.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’ nun 5.Maddesi gereğince (Değişik: 14.06.2007/26552–5681/2.md.) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya Pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan Parmak izi ve fotoğraflar kayda alınır.
 

İLÇE PASAPORT BÜRO AMİRLİKLERİ

İlimize bağlı olarak faaliyet gösteren İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Büro Amirliklerinde Umumi Pasaport (bordo renkli) işlemleri yapılmakta olupHususi ve Hizmet damgalı Pasaport işlemleri Osmaniye Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılmaktadır.

İLÇE PASAPORT BÜROLARI ADRESLERİ VE TELEFONLARI

1- Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği

0 328 718 11 24

Dahili 136

2- Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği

0 328 876 15 51

 
 

DİPLOMATİK PASAPORT

Bu pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir. Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilir.
Diplomatik Pasaportlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay 1. ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, Eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik ünvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinin nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daima veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere ve siyasi kuryelere verilir. Diplomatik Pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri, devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi Diplomatik Pasaport verilebilir.
Diplomatik Pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi Diplomatik Pasaport verilir veya bunlar baba ve annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Diplomatik Pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.
Diplomatik pasaportlarda, sahiplerinin veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.
Diplomatik Pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

UMUMA MAHSUS ( BORDO RENKLİ ) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

Pasaport müracaat işlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurularak sıramatikden işlem yapılacak her şahıs için ayrı sıra numarası almak kaydıyla yapılabileceği gibi, aşağıdaki internet adresinden randevu alınarak randevu gün ve saatinde gelmek şartıyla da yapılabilir.
Randevunuzu http://www.e-pasaport.gov.tr/ adresinden alabilirsiniz.
1.TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, 18 yaşından küçüklerin pasaport müracaatında anne-baba veya kanuni mümessillerinin de muvafakat işlemleri için nüfus cüzdanlarıyla müracaatı gerekmektedir. (15) yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.)
2.(2) Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 cm ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatı sırasında vatandaşlarımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
3.Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecek, reşit olmayan çocuklar (18 yaşını ikmal etmemiş) için bu süre 5 yıldır.
4.Pasaport müracaatında bulunan şahıslar, daha önceki pasaportlarını (varsa) getireceklerdir. (Gri Pasaportu olan şahıslar; pasaportlarının süresi olsun veya olmasın müracaat esnasında getireceklerdir.)
5.Umuma mahsus pasaport, en az 6 aylık olmak üzere 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 10 yıllık sürelerle verilmektedir. Cüzdan bedeli makbuzu ve istenilen süreye göre yatırılmış harç bedeli makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya anlaşmalı bankalarda mesai saatleri içerisinde cüzdan bedeli ve harç bedeli tahsil edilmektedir.) müracaat esnasında getirilmelidir.
6.Reşit olmayan çocukların pasaport işlemlerinde anne ve babaları veya kanun mümessillerinin muvafakatı gerektiğinden bunu noterden yaptırabilecekleri gibi pasaport işlemi sırasında anne ve babaları veya kanuni mümessillerinin nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat gelerek müracaat etmeleri halinde pasaport müracaat memuru huzurunda muvafakat verebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan anne veya baba, muvafakatı noter kanalıyla vereceklerdir.
7.Yurt dışında yaşayan anne veya baba yurt dışındaki elçilikler ve konsolosluklar ile noterden evrakının aslını göndermek suretiyle yeminli tercüman vasıtasıyla tercümesi yapıldıktan sonra müracaat edebilecekleri gibi konsolosluklar aracılığıyla Pasaport Şube Müdürlüğünün 0 312 384 08 06 nolu fax’a gönderilmesi halinde kabul edilecektir. Konsolosluk harici çekilen fax’lar kabul edilemeyecektir. Ayrıca anne veya baba 18 yaşından küçük çocukların müracaatını muvafakat name vererek üçüncü şahıslara yaptıracak ise aynı zamanda vekalet de vermek zorundadırlar.
8.Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler)için pasaport müracaatı yapılacaksa mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile noterden veya bizzat Şube Müdürlüğümüze gelerek verecekleri muvafakat name gerekmektedir. Vasi kararları (2) yıl geçerli olup yenilenmesi gerekmektedir.(Medeni Kanun 456 md.)
9.Ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları harçsız pasaport talep yazısını Gelir İdaresi Başkanlığı Osmaniye Vergi Dairesi Başkanlığına onaylattıktan sonra Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
10.Ülkemiz üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanları ile öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkışlarında kendilerine pasaport kanununun 15. Maddesinde belirtilen süreler sınırlı kalmak suretiyle yurtdışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. (6 aydan az süreli belge getirenlere 6 aylık, 6 aydan fazla süreli belge getirenlere 1 yıllık, 1 yıldan fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harçtan muaf pasaport tanzim edilir.)
11.THY personeli; kurumlarından alacakları görev belgesi ile (2) yıl harç muafiyetinden faydalanmaktadırlar.
12.Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslını getirilmesi gerekir.
13.Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları üç (3-5) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese (şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye) teslim edilir.
14.Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL RENKLİ) MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Pasaport Müracaat işlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurularak Q matikten işlem yapılacak her şahıs için ayrı sıra numarası almak kaydıyla yapabileceği gibi, aşağıdaki internet adresinden randevu alınarak randevu gün ve saatinde gelmek şartıyla da yapılabilir.
Randevunuzu http://www.e-pasaport.gov.tr/ adresinden alabilirsiniz.
1.Hak sahibi ve pasaport alacak her şahıs TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirecektir.
2.2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
3.Defter Bedeli: Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Defter Bedeli, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankalara mesai saatleri içerisinde pasaport alacak her bir kişi başına ödenecek olup, makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası alınacaktır..
4.Pasaport müracaatında bulunan şahıslar, daha önceki pasaportlarını (varsa) getireceklerdir.
5.Halen görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir çalıştığı kurumca tanzim edilmiş ve ıslak imza ile onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu getireceklerdir. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro derecesi (örneğin: 657 sayılı DMK ya tabi 1. veya 2. veya 3.kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri/ emeklilik kesenekleri (örn. "1.derecenin 2.kademesi" veya "2/3 " veya " 2.derece 2. Kademedir" gibi) yazılmamalıdır.
Halen çalışanların eşi ve ergin olan çocuğu (18 yaşını ikmal etmiş) hak sahibinin çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve hak sahibince imzalanmış talep formu ile İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. Müracaat sırasında hak sahibinin gelmesi istenilmeyecektir.
6.Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlar (kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şube Müdürlüğünde tanzim edilecek muvafakat name alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne ya da baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakat name ve vekâletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
7.Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.
8.Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları (3-5) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese (şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye) teslim edilir.
9.Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.

HUSUSİ PASAPORT ALACAK REŞİT ÇOCUK VARSA

Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için
a) İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
b) Bekar olmak
c) 25 Yaşını doldurmamış olmak
d) Öğrenci olmak
Şartlarını taşıması gerekir. Eğer hususi pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken çocuğunuzun Öğrenci olduğuna dair son 6 ay içerisinde alınan öğrenci belgesi getirilmesi gerekmektedir.
Hususi pasaport alacak bedensel veya zihinsel engelinden dolayı sürekli bakıma muhtaç olan çocuğunuz varsa;
• İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
• Bekar olmak
• Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.
Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal engelinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir) sağlık kuruluşu raporu getirmelisiniz.
ÖNEMLİ NOT:
Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar ) parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının Pasaport Şubesine gelmesi gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.

HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR

1- TBMM eski üyeleri (kurucu ve danışma meclisi üyelerine bu sıfatları gereği yeşil pasaport verilmez).
2- Eski bakanlar
3- 1. 2. 3. derece kadroda bulunan devlet memurları ve kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
4- 1. 2. 3. derecede kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
5- Sözleşmeli olarak çalışanlardan kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri 1. 2. 3. kadro derecelerden kesilmekte olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
6- Görevleri süresince, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilk kademe Belediye Başkanlarına
7- 18 yaşını ikmal etmemiş çocuklara

KİŞİ EMEKLİ YA DA MÜSTAFİ İSE

-Emekli olan veya çekilme sebebi ile kurumları ile ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport müracaat formları Pasaport Şube Müdürlüğü DANIŞMA kısmından temin edebilirler.
- Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belge mutlaka mühürlü ve ıslak imzalı olarak getirilecektir.
- 01.08.1997 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'Emekli'' sıfatıyla kendisine eşine veya çocuklarına düzenlenmiş Hususi Damgalı Pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunan vatandaşlarımızın emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi getirilecektir.

MERHUM EŞLER

-Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi ve nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir.
-18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklar hak sahibinin vefatı durumunda, vefat eden hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa 18 yaşına kadar bu haktan yararlanabilecektir.
-18 yaşından büyük kız ve erkek çocukları her ne sebeple olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alması ya da hak sahibi ebeveynin vefatı nedeniyle kendisine emekli aylığı bağlanması durumunda Hususi Damgalı Pasaport alma hakkını kaybetmektedir.
K.K.T.C. Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görecek ya da öğrenim görmekte olan vatandaşlarımızdan;
1.Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ( ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSS Sonuç Belgesi veya bu belgenin aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
2.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan okullara kabul edileceklerin okula kabul edildiklerine dair davet mektubu ve yeminli tercümanlardan yaptırılmış çevirisi veya bunun aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
3.Halen K.K.T.C.' deki Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanların ise bu yükseköğretim kurumlarından alacakları öğrenci olduklarına dair belgeler veya bu belgelerin aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi, Müracaat evrakına eklenerek, başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde Öğrenci Meşru hatlı, harçsız, (2) yıl süre ile geçerli pasaport talepleri yerine getirilecektir.

İlkokul düzeyinde öğrenciler için;

a) Öğrenciler ile öğretmen, refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla yurtdışına çıkmak üzere umuma mahsus münferit pasaport verilmesini isteyen vatandaşlarımız hakkında yapılacak işlemler;
1.Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Diğer Uluslararası Eğitim Projeleri çerçevesinde yurt dışına çıkacak öğrencilerin başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde ve Valilik Makamının Onay Yazısı ile uygun görülmesi halinde (2) yıl süre ile geçerli harçsız umuma mahsus münferit pasaport talepleri yerine getirilir.
2.Bu program yada projeler kapsamında, öğretmen, refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla yurtdışına çıkmak üzere umuma mahsus münferit pasaport verilmesini isteyen vatandaşlarımızdan belirtecekleri süre kadar pasaport harcı tahsil edilerek başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde umuma mahsus münferit pasaport talepleri yerine getirilecektir.
b) Yine anılan konu kapsamında öğrenciler ile öğretmen, refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla yurtdışına çıkmak üzere umuma mahsus müşterek pasaport verilmesini isteyen vatandaşlarımız hakkında yapılacak işlemler;
Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ayrılanlar ayrıca pasaport almaya mecburdurlar.
1.492 sayılı Harçlar Kanununun 85/d maddesinde ise; seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportların harçtan muaf tutulacağı hükmü bağlanmıştır.
2.Avrupa Birliği eğitim programları ve diğer uluslararası eğitim projeleri çerçevesinde yurt dışına çıkacak öğrenciler ve öğretmen, refakatçi, mütercim,idari personel gibi sıfatlarla, bunlarla birlikte seyahat edecek vatandaşlarımızın istemeleri halinde, başkaca mani durumları bulunmadığı takdirde ve Valilik Makamının Onay yazısı ile uygun görülmesihalinde, anılan Kanun Hükümleri doğrultusunda Harçsız Umuma Mahsus (bordo renkli) Pasaport talepleri yerine getirilir.

Hususi Pasaport talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın dikkatine

* Talep formu düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün geçerlidir.
* Talep formu üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.
*Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
*Merkez teşkilatları imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar (81) İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
*Taşra Teşkilatında görev yapan personel için, hususi damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar bulundukları İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
*Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce (ıslak) imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.
*Talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde derhal kurumun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.
*Müracaat edecek kişi hangi İl Emniyet Müdürlüğünden müracaat edecekse o ilin İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.
*Hususi damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda çalıştığı kurum tarafından derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
*Bu form hükümlü ve tutuklular için doldurulmaz.(eş ve çocuklar dâhil).
*Hususi damgalı pasaport almış personelden hükümlü veya tutuklanmış olan var ise derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.

GEREKLİ OLAN BELGELER

1- Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopiler i(hak sahibi ve pasaport alacağı aile fertlerin (15) yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekmektedir.)
2- Pasaport alacak her kişi için iki adet biyometrik fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun).
3- Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
4- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
5- Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakat namesi.
6- Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesi (öğrenim belgesinin aslı gerekmektedir.)
7- Bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç raporu ve velayet veya vasi kararı.
Hizmet Damgalı Pasaport talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın dikkatine:
Hizmet Damgalı Pasaportlar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/B maddesinde belirtilen kişilere verilir.
Hizmet Damgalı Pasaportlar ilgilinin görev süresi dikkate alınarak düzenlenir.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
Merkez teşkilatları imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar (81) İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir, değişiklikler ise beklenmeksizin anında bildirilecektir.
Taşra Teşkilatında görev yapan personel için, hizmet damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini her yılın 1 Ocak tarihinde bulundukları İl Emniyet Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu, imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı (ıslak) ve mühürlü olmalıdır.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunu imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde yetkili kılınan kişilerin imza sirküleri kurumun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu, müracaat edecek kişi hangi İl Emniyet Müdürlüğünden müracaat edecekse o ilin İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunun ön yüzündeki kadro derece bölümü boş bırakılamaz.
Hizmet damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda kurum tarafından pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
Hizmet Damgalı Pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu kurumca tanzim edilerek, sisteme kaydedilmek üzere ilgili Emniyet Müdürlüklerine gönderilmelidir. Form getirilmeden çıkış yapılırsa, illegal çıkıştan şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır.
Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatlerini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilecektir. Hizmet damgalı pasaportun özel seyahatlerde kullanılması halinde şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumludur.
Kurumlarca muhafaza altına alınan süresi biten pasaportlar, pasaport müracaatında bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunun gideceği ülke bölümüne görevlinin gideceği ülkelerden en az bir tanesi yazılacaktır.

GEREKLİ OLAN BELGELER

1-T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı (hak sahibi ve pasaport alacağı aile fertlerinin (15) yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekmektedir.)
2-Pasaport alacak her kişi için iki adet biyometrik fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
3-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
4-Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
5-Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakat namesi.
6-Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesinin aslı.
7-Bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu.
8-Mahkemelerce verilen velayet veya vasi kararları.

PROTOKOL BELGESİ

(Pasaport bilgilerini içeren belge)
Protokol Belgesi, Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce verilmektedir.
Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge) istenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Şahısların nüfus cüzdanları veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile birlikte şahsen veya kanuni vekili aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Şahısların bizzat müracaat edememe ya da bu işlemi kendilerinin takip edememesi durumunda noterde verecekleri bir vekâletname ile istedikleri bir şahıs bu belgeyi alabilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Konsolosluklar/Elçilikler vasıtasıyla gönderecekleri vekâletnameler ile işlem yaptırabilirler.

İSTENEN BELGELER

1.Nüfus cüzdanı veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile
2.Dilekçe (müracaatları sırasında danışma kısmından temin edilebilir.)

PASAPORTLARIN ARAPÇA TERCÜMESİ (LİBYA İÇİN)

11.05.2007 tarihi itibari ile Libya’ya seyahat edecek yabancıların pasaportlarında bulunan kimlik bilgilerinin Arapça tercümesinin pasaportta bulunması uygulamasının Libya makamlarınca mevcut olan yasa gereği zorunlu hale getirilmiştir.
Pasaporttaki kimlik bilgilerinin Arapça tercümesi ile neler gereklidir:
1-Tercümesi yapılacak pasaportunuzun getirilmesi.
2-Nüfus cüzdanınızın aslı.
3-Başvurunun, pasaport sahibi veya pasaport sahibinin vekâlet verdiği kişi tarafından yapılması.
4-Pasaportların Arapça tercümesi ve onaylanma işlemi Osmaniye Emniyet Müdürlüğü-Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
5-Vatandaşlarımız ayrıca pasaportlarını tercüme büroları tarafından Arapça tercüme ettirerek onaylanma işlemini İlçe Emniyet Müdürlükleri-Pasaport Büro Amirliklerince yaptırabilmektedir.

GİRİŞ ÇIKIŞ BELGESİ

Giriş-Çıkış belgeleri, Konsolosluklara, Askerlik Şubelerine, SSK, BAĞKUR, YÖK gibi kurumlara verilmek üzere vatandaşlarımız tarafından istenilen yurt dışına çıkış ve ülkemize tekrar giriş bilgilerini içeren belgedir.

İSTENEN BELGELER

1.Nüfus Cüzdanı veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri,
2.Dilekçe (Müracaatları sırasında danışma kısmından temin edilebilir.)
Sıkça Sorulan Sorular
Harç Ücretleri ve Tahsil Yetkili Bankalar

UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN HARÇ ÜCRETLERİ

SÜRE

HARÇ BEDELİ

DEF.BDL.

TOPLAM

6 AY

137.40

108.00

245.40

1 YIL

200.80

108.00

308.80

2 YIL

327.80

108.80

435.80

3 YIL

465.50

108.80

573.50

4-10 YIL

656.00

108.80

764.00​

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER 656 TL HARÇ YATIRANLAR İÇİN 5 YILLIK PASAPORT TANZİM EDİLİR.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLER 656 TL HARÇ YATIRANLAR İÇİN 10 YILLIK PASAPORT TANZİM EDİLİR.​

HUSUSİ VE HİZMET DAMGALI PASAPORT

HUSUSİ ve HİZMET DAMGALI PASAPORTLAR İÇİN HARÇ ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.

Yeni Pasaportlarda çocuklar ebeveyn pasaportuna işlenmediği için pasaport alan her kişi için defter bedeli ödenecektir.
Not: MADDE 5- 29.06.2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt dışına çıkışlardan harç alınması ve 4481 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1- Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 15 TL harç alınır.
Bakanlar kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir.

HARÇ VE DEFTER BEDELLERİNİN YATIRILACAĞI YERLER

HARÇ BEDELLERİ:

Başvuru yapacağınız yıla ait harç miktarlarını Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşması olan bankalara da yatırabilirsiniz. İlgili bankalara pasaport harç miktarını yatırdığınızda alacağınız dekontta mutlaka TC Kimlik numaranız, adınız ve soyadınız bulunmalıdır.
Makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı, yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Müracaat edeceğiniz pasaport süresine göre harç miktarını yatırınız, sonradan banka dekontları değiştirilemeyecektir.

DEFTER BEDELLERİ:

Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırabileceğiniz gibi, aşağıda belirtilen banka şubelerine de yatırabilirsiniz.

VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR

1.T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
2.HALKBANK A.Ş.
3.TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
4.YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
5.AKBANK T.A.Ş.
6.VAKIFBANK A.Ş.
7.GARANTİ BANKASI A.Ş.
8.ŞEKERBANK T.A.Ş.
9.FORTİSBANK T.A.Ş.
10.TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
11.FİNANSBANK A.Ş.
12.DENİZBANK A.Ş.
13.TEKSTİLBANK A.Ş.
14.ANADOLUBANK A.Ş.
15.HSBC BANK A.Ş.
16.ING BANK A.Ş.
17.ALTERNATİFBANK A.Ş.
18.EUROBANK TEKFEN A.Ş.
19.TURKISHBANK A.Ş.
20.TÜRKİYE FİNANS VE KATILIM BANKASI A.Ş.
21.ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
22.ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
23.KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
24.CİTİBANK A.Ş.
25.TURKLANDBANK A.Ş.

HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ DEKONT ÖRNEKLERİ:

 

HARÇ İADELERİ

Yanlışlıkla yatırılan defter harç bedellerini vatandaşlarımız iade alabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN

İSTENEN BELGELER:

1.Nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopileri ile,
2. Dilekçe (müracaatları sırasında danışma kısmından temin edilebilir.)
3.Yatırılan harç makbuzunun aslı (harç makbuzu (2) suret verilmişse her ikisi de getirilecektir.)
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER