Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü

Giriş
 
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Şube Müdürlüğümüz; Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde,
Yurtdışından ülkemize, ülkemizden yurtdışına yönelik veya ülkemizde çeşitli yollardan yapılan uyuşturucu, psikotrop ve bunların imalında kullanılan kimyasal madde kaçakçılığı ile 4208 sayılı Karapara ve Kontrollü Teslimat Uygulamasını Düzenleyen Kanun kapsamına giren şube konuları ile ilgili ,
Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak; yasalara aykırı biçimde haksız menfaat veya yüksek kazanç sağlamak amacıyla; ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden ele geçiren ve deşifrasyonu için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun kapsamına giren her türlü silah, mühimmat ve diğer aletlerin kaçakçılığı, Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen maddelerin kaçakçılığı ile radyoaktif ve nükleer maddelerin kaçakçılığı suçları ve 4208 sayılı Karapara ve Kontrollü Teslimat Uygulamasını Düzenleyen Kanun kapsamına giren şube konuları ile ilgili,
Gümrük, tekel, kültür ve tabiat varlıkları, kıymetli taş ve maden, kambiyo suçları (1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet), organ ve doku kaçakçılığı, her türlü sahtecilik (kalpazanlık, sahte fatura, sahte pasaport vb.), hileli iflas, stokçuluk, tefecilik, fikri ve sınai ürün taklitçiliği, bilişim alanında işlenen suçlar, nitelikli dolandırıcılık, işçi simsarlığı (insan kaçakçılığı) ve ticarete hile karıştırmak suçları ile 4208 sayılı Karapara ve Kontrollü Teslimat Uygulamasını Düzenleyen Kanun kapsamına giren konular ile ilgili,
Bu tür faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, operasyonlar düzenlemek ve mevzuat hükümlerine göre işlem yapmaktır.
Müracaat:
 
Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri şikayetler - öneri - ihbarlarınızda Müdürlüğümüzün www.osmaniye.pol.tr Web sayfasındaki 155osmainye@egm.gov.tr e-mail adresinden
ve ücretsiz 155 Polis İmdat ayrıca;
0 328 813 85 70 Kaçakçılık ve organize Şube Müdürlüğü
0 328 814 10 87 Santral
0 328 814 10 88 Santral
0 328 813 60 31 Santral
0 505 318 80 00 ve 0 505 318 80 01 nolu telefonlarına yapılan ihbarlar anında değerlendirilecektir.
 
SİZİN İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

ANNE-BABA VE GENÇLER
 
Ülkemizde son yıllarda uyuşturucu alışkanlığının yayılması, genellikle ergenlik çağlarında özenti ve merakın en fazla olduğu dönem olması nedeni ile tehlikeli boyutlara ulaşmıştır Genellikle toplumsal stres, toplumsal düzensizlik, kültürel yoksulluk gibi olgularla birlikte her türlü ruhsal hastalık madde bağımlılığını artırmaktadır. Teknolojideki hızlı değişiklikler sonucu, bu değişmelere paralel olarak yeni denetim ve kısıtlamaların getirilmesi ve uygulamadaki gecikmeler bu madde ile karşı bağımlılığı yaygınlaştırmıştır.
Toplumumuzda tehlikeli boyutlara ulaşan uyuşturucu ile mücadele sadece polislere, doktorlara. psikologlara ve sivil toplum kuruluşlarına düşer görev değildir. Bu mücadelede çocuklara ve gençlere en yakın siz anne baba ve eğitimcilere de önemli görevlerin düştüğü bilinmektedir.
Geleceğine güvenle bakabilen, düşünen, çalışan, zinde ve güçlü bir toplumun temelini elin bu günden itibaren birlikte atalım.
UNUTMAYALIMKİ UYUŞTURUCU BİR ANLIK MERAK İLE BAŞLAR, ANCAK ÖLÜMLE BİTER....

ÇOCUĞUNUZ UYUŞTURUCU KULLANIYORSA ÖNCELİKLE YAPMANIZ GEREKENLER
 
Evinizden uzun süre ayrıldığınızda kapı komşunuza adres ve telefon numarası bırakınız. Göz kulak olmaları konusunda tembih de bulunun, evden ayrılacağınızı çok fazla kişiye söylemeyin.
Değerli eşya ve mücevherinizi yanınıza alınız.
 
COÇUGUNUZ UYUŞTURUCU KULANIYORSA ÖNCELİKLE YAPMANIZ GEREKENLER.
 
İlk önce ve en önemlisi tepki gösterilmemeli, aile fertleri, öğretmeni, arkadaş çevresi ile konuşun ve doktora başvurarak bilgi alın. Sakin bir şekilde konuyu çocuğunuza açın. Herhangi bir madde kullanıyorsa kullandığı maddenin türünü öğrenmeye çalışın. Sakin koruyucu bir tavır ile uyuşturucunun tehlikelerini kendisine anlatın, kullanma nedenlerini araştırın.
 
ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Umarız ki bu konular hiçbir zaman başınıza gelmez, ancak çocuğunuz aşırı derecede uyuşturucu almış, sersem ve baygın bir şekilde ise;
*Önce nefes alıp almadığından emin olun,
*yan yatırın, onu yalnız bırakmamaya dikkat edin. (Aksi takdirde kusmakla nefes borusunu tıkayabilir),
*doktor çağırın veya 112 Hızır Acili arayın,
*sonra çocuğunuzun yanında veya üzerinde bulduğunuz toz, tablet, ilaç gibi maddeleri Doktora beraberinde götürün,
*Böyle acil bir durum sonrası çocuğunuza sizinle konuşması için süre tanıyın,
*Sizin göstereceğiniz anlayış ve sevgi, çocuğunuzun yardım kabul etmesi bakımından çok önemlidir.
 
SEVGİLİ GENÇLER !
 
Binlerce yıl önce bazı bitkiler çeşitli mevsimlerde büyü yapmak için, zevk için veya ilaç yapımında kullanılmış, son asırda da bu bitkiler uyuşturucu madde yapımında kullanılmaya başlanılmış ve kimyasal yollarla elde edilen bu maddelerin kullanışı basit olmasına rağmen etkileri sürekli artmıştır.
Pek çok ülkelerde ciddi bir tehlike olarak ortaya çıkan, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığı , insan sağlığını ve dolayısıyla toplum yapısını bozmakta, dünya ülkeleri için tehdit unsuru olma özelliğini taşımaktadır.
Uyuşturucu alışkanlığı sağlıklı bir toplum yapısı engellediği gibi, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısını da bozmaktadır.
Artık günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığı ve kaçakçılığı basit bireysel suç olmaktan çıkmış büyük sermaye gerektiren, ideolojik organize faaliyetler halini alan,mevcut düzene karşı çakın örgütlerin ,mali problemlerini uyuşturucu madde kaçakçılığı ile çözdükleri bir gerçektir.
 
DEĞERLİ ARKADAŞLAR !
Uyuşturucu madde hiçbir derde deva olmadığı, güçlüyü güçsüz, zayıfı daha zayıf yaptığı bir gerçektir.
 

İNSANLAR UYUŞTURUCU MADDE ALIŞKANLIĞINA İTEN NEDENLER!
*Kötü arkadaş grubu,
*Merak etme ve özenti,
*Kişi sorunlarından,
*Eğlence nedeni ile,
*Şiddetli aile geçimsizliği.
Uyuşturucu madde alışkanlığına götüren en önemli sebeplerden biride; gençlerdeki merak, atılganlık yeni şeyleri deneme isteği ilk kullanımda etkili rol oynar. Bu maddenin zararlı olduğunu bilse dahi, yaşının verdiği cesaret, kendine güven, istediği zaman bırakacağı ve zarar hudutlarına varmayacağı düşüncesi ile kullanır ve böylece bu ölümcül zehrin kurbanı olurlar.
 
SEVGİLİ ANNE VE BABALAR
 
Uyuşturucu maddelerden korunmada en büyük görev sizlere düşmektedir. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Anneler, babalar çocuklara örnek olmalı onların her türlü problemlerini dinlemeli ve çözüm aranmalıdır. Aile sevgi si ve huzurundan yoksun yetişmiş bir çocuk muhtemelen ilerideki yaşantısında psikolojik sorunlarla karşılaşabilir.
Anne ve babalar; çocukların kimler ile arkadaşlık ettiklerini çok iyi kontrol etmeli, onları parasız bırakmamalı çok fazla para vermekten de kaçınmalı verilen bu parayı nerede kullandığını iyi kontrol etmelidirler. Çocuklarını içkili ve uyuşturucu madde bulunabilecek yelerden uzak tutmalı, eğlence yerlerine çocuklarınızla beraber gitmeli ve onları yalnız başlarına bırakmamalısınız.
"sağlıklı bir aileden sağlıklı çocuklar yetişir"
Uyuşturucu madde kullanımında gençlerimiz potansiyel suçlu olarak görülmemeli onları kendi iradeleri ile uyuşturuculara yönelmemeleri sağlanmalı ve bu tarzda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidirler. Uyuşturucu kullanan kişiler toplamdan tecrit edilmemeli, bu şahısların hasta olarak kabul edilmeleri, bunların tedavi yoluna gidilmesi toplamdaki bireylerin aslı görevlerindendir. Unutulmamalıdır ki bu duruma düşen bu insan yakınınız da olabilir.
Uyuşturucu müptelalığından kurtulmanın en etkin yolu ise, bunun gerçekten istenmesi ve güçlü bir iradeye sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tedavi gören insanların artık uyuşturucudan kurtulduğuna ve kurtulacağına onsuz da yapabileceğine inanmalı ve bu konuda istekli olmalıdır.
"uyuşturucunun zararlarından kurtulmanın en ektili yolu, ona hiç başlamamak ve kullananlardan uzak durmaktır"
 
BAZI BELİRTİLERLE UYŞUTURUCU BAĞIMLILARINI TANIMLAMAK MÜMKÜNDÜR
 
Bu belirtiler;
1-Kişinin ilaçları gizlemeye çalışması,
2-Kolların ve ellerin üzerinde dövmeye benzeyen mor ve siyah iğne yerlerinin olması,
3-Damarlar üzerinde su toplanmasını andıran iltihapların görülmesi,
4-Uyuşukluk, uykulu olma veya kendinden geçme (baş öne düşmek), kaşıntı varmış gibi vücudu kaşımak, bu durum onların sentetik maddelerin dozunun fazla kaçırılmış olduğuna işaret eder,
5-Tamamen tecrit edildiği veya gözaltında tutulduğu takdirde müptela olduğu ilacı almamaktan dolayı bazı yoksunluk belirtileri göstermesi.
6-Göz bebeklerini ebadını büyük ölçüde değişmesi,
7-Kişinin oturup gözlerini boşluğa dikmesi (Genç müptelalar arasında buna dalga geçmesi denir),
8-Ateşe tutmak için sapı arkaya bükülmüş çay kaşığı veya tel saplı bir şişe kapağı, şırınga gibi uyuşturucu kullanımında kullanılan aletlerin bulunması,
9-Uyuşturucu madde kullananların lisanın özel argonun kullanılması,
10-Kişinin belirli zamanlarda (genellikle 4-5 saat de bir ) ortadan kaybolma eğilimi içinde bulunması (uyuşturucu kullanabilmesi için),
11-Kişinin kazancı ile diğer ihtiyaçları dışındaki harcamaları arasında dengesizliklerinin oluşması,
12-Önceden güvenilir olan bir kişinin cinayet(kiralık katil,)gasp,beyaz kadın ticareti,hırsızlık,zimmete para geçirme, kalpazanlık,fahişelik ve bunun gibi suçlara yönelmesi(uyuşturucu madde alışkanlığını devam ettirebilmek için.),
13-Uyuşturucu bağımlıları sinirlidirler. Enjekte zamanı yaklaştığında gözlerin sulanması, burunların akması, ağrı, kaşıntı ve esnemelerin olması, göz bebeklerini büyümesi gibi belirtiler göstermesi.
Uyuşturucu madde kullanımı yalnız kalan kişileri değil ailesini, yakınlarını dolayısıyla da tüm topluma kötü yönde etkilemekte ve derin izler bırakmaktadır. İşte bir anlık keyif veriyor diye bu zehire alışanların sonu vahimdir. Aklı başında olan herkes beden ve ruh sağlığına bu kötü etkileri olan zehire alışarak bozmamalı. Zararın yalnız kendisine değil, aile çevresine ve nihayet tüm topluma dokunacağını idrak etmeli, zehirden ve zehirlenmek isteyenlerden kaçınmalıdır.
Öyleyse, kendimize, ailemize ve milletimize bu kötülük niye? Sonucunu bile bile neden bu zehiri kullanıyoruz?
Bu ülkede gençler arasında uyuşturucu madde alışkanlığının yayılması demek, gelecekte ülkeyi serseri, vatan ve millet sevgisinden uzak, milli ve manevi değerlerden mahrum kalmış insanlara teslim etmiş demektir.
İnsan vücudu tıpkı toplu iğnenin mıknatısa kapılması gibi zehire koşmaya hazırdır. Sakın ha bir defa denemekten ne çıkar demeyin. Bu zehiri bir kere deneyen bir daha yakasını kurtaramıyor, onun yanına yaklaşmak ölüm getirir genellikle tüm kötü alışkanlıklar "Bir defacık" diye başlar.

UYUŞTURUCUNUN ETKİLERİ
*Bağımlılık yapar.
*Kan zehirlenmesi yapar.
*İştahsızlık yapar.
*Kabızlık yapar.
*Solunum depresyonu yapar.
*Bilinç kaybı yapar.
*İşitme bozukluğu yapar.
*Düşünce bozukluğu yapar.
 
UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA SEBEBLERİ :
*Aile hayatının düzensizliği.
*Cinsel sorunlar.
*Kötü arkadaş grubu.
*Merak ve özenti.
*Ekonomik sorunlar.
*Kültürel yoksulluk.
*Ruhsal rahatsızlık.
*Zevke düşkünlük.
*Saldırgan davranışlar.
*Dengesizlik ve sorumsuzluk.
 
GENÇ ARKADAŞ
Bir anlık toz pembe hayata özenip bir ömür boyu hayatını heder etme. Belirli kişi ve grupların emellerine alet olup, onların dediklerini yapmaktansa, kendi hür iradenle, sorumlu ülkesini seven, yasalara saygılı, dürüst ve insanca bir yaşamı tercih et. Kendi geleceğini kendin belirle.
 
ESRAR -EROİN-KOKAİN HEPSİ DE BİR BİRİNDEN HAİN !
DEĞERLİ ANNE VE BABALAR
 
Çocuğunuz belirli dönemlerde normalden fazla harcama yapıyorsa, size karşı asi davranışlarda bulunuyorsa, adaletin her zaman kendi düşünceleri doğrultusunda yerini bulacağına inanıyorsa, hak hukukun merkezi olduğuna inanıyorsa, belli çıkar gruplarına ve gayri meşru, haksız kazanca eğilim gösterdiği endişesini taşıyorsanız; öncelikle çocuğunuzla konuşun, çocuğunuzu kaybetmeden size yardımcı olabilmemiz için 0 262 239 39 06 numaralı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğümüze ait telefonu mutlaka arayın.
 
UNUTMAYINIZ Kİ POLİS HEM SIRDAŞINIZ HEMDE YARDIMCINIZDIR.
RİSK GRUPLARI :
 
-Orta öğrenim gençliği,
-Yüksek öğrenim gençliği,
-İşsiz gençler,
-Eğlence sektörü çalışanları, yüksek gelirli sosyal sınıftakiler,
-Küçük sanayi işçileri,

ANNE VE BABALAR ÇOCUĞUNUZ HALİHAZIRDA UYUŞTURUCU KULLANIYORSA!
 
Çocuğunuzun uyuşturucu veya çözücü kullandığını öğrenirseniz sakin olun, paniğe kapılmayın. Herhangi bir şey yapmadan önce durun ve düşünün.
-Çocuğunuza en iyi şekilde yardımcı olabilmek için ne yapabilirsiniz?
-Duyduğunuz şeyler doğrumu?
-Çocuğunuzla iletişim kanallarını nasıl açık tutabilirsiniz?
-Uyuşturucu kullanmaları sürekli olan bir şey mi, yoksa bir defalığına mı yapılmış, bir deneme mi? Eğer bir defalığına yapılmış bir şeyse, çocuğunuzla konuşmaya çalışın. Kararlı, tutarlı ve şefkatli olun, ancak yapılanı onaylayın. Niçin uyuşturucu kullanmaması gerektiği konusunda çocuğunuza bazı nedenler gösterin. Örneğin;
-Yasal olmadığını ve başlarının polisle derde girebileceğini
-Uyuşturucu kullanmanın hem şimdi hem de ilerde sağlıklarını etkileyebileceğini belirtin, en önemli konu, çocuğunuzun niçin uyuşturucu kullandığını ortaya çıkarmaktır. Bunu bir kez anladınız mı, sonuçlardan ziyade nelerle uğraşabilirsiniz. Eğer çocuğunuz sağlık durumuna ve tavırlarına bakarak sürekli uyuşturucu kullandığını anlarsınız, başka önlemler almanız gerekir. Umudunuzu kaybetmeyin, çünkü yapabileceğiniz çok şey vardır.
-Destek olacağınızı gösterin.
-Güven verin.
-Kendilerini düşündüğünüzü söyleyin ve gösterin.
-Gerek kendiniz gerek çocuğunuz için yardım isteyin.
-Değişikliği adım adım gerçekleştirmeye çalışın, tekrar tekrar uyuşturucu kullanmak ciddi sonuçlara yol açabilir. Ancak sizin göreviniz, çocuğunuzun bu sorunun üstesinden gelebilmesine yardımcı olmaktır. Yoksa onlar için kendinizi yada başkalarını suçlamak değil.
 
ÇOCUĞUNUZUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ.
Bunu anlamak kolay olmaz. Özellikle ilk defa kullanmışsa yada arada bir kullanıyorsa bu daha zor olur.
Belirtilerin bir çoğu çocuğun büyümesi sırasında ortaya çıkan belirtilere benzer. Herhangi bir şeye girişmeden önce bütün gerçekleri iyice öğrenin aşağıdaki belirtileri görecek olursanız bunlardan hemen belirli sonuçlar çıkarmak gerekir;
-Neşeli ve canlı iken aniden durgun ve üzgün hale gelmesi.
-Her zaman görülmeyen şekilde tedirgin ve ya saldırganlık .
-İştahsızlık.
 
Hobilerine; spora, okulda derslerine ve arkadaşlarına karşı ilginin kaybolması.
-Zaman zaman uyuşukluk ve uyku sersemliği.
-Gittikçe yalan söylemesi veya kaçamak hareketler.
-Evden paranın veya bazı eşyaların nedeni açıklanmayan bir şekilde kaybolması.
 
Daha detaylı bilgi için: www.kom.gov.tr başkanlığı adresi
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER