Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Havai Fişek Gösterileri Basın Bildirisi
09.11.2018  
İlimiz genelinde resmi, milli ve dini bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda hava fişek kullanımı gözlenmektedir. Bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde ve usulüne aykırı kullanımından ötürü oluşan yüksek seviyeli ses, çevresel gürültü seviyesi sınır değerlerini aşarak halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmasına neden olmakta, can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. 
 
87/12028 Karar Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük uyarınca “Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir. Ancak, şenlik ve işaret fişekleri 18 yaşından küçüklere satılamaz. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler dışında şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması bu işi bilen bir sorumlu gösterilerek, yerel mülki amirden izin alınmasına bağlıdır” hükmüne amirdir.
 
 
Bu hükme göre;
 
Havai fişek gösterisi talebinde bulunanların 23/10/2018 tarih ve 87/12028 Sayılı Valilik kararına istinaden;
 
Mülki Amirlikten izin almak için en az bir iş günü önce müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir:
 
            1. Talep sahibinin aşağıdaki bilgileri içeren dilekçesi;
            a) Havai fişeklerin cinsi ve miktarı,
            b) Havai fişeklerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman,
            c) Havai fişeklerinin hangi amaçla kullanılacağı,
           
2. (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi
 
3. Havai fişek gösterisini yapacak olan kişinin taahhütnamesi,
           
4. Havai fişek gösterisini yapacak olan kişinin tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası,
 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin ( c ) bendine istinaden ;
 
            İlimiz genelinde yapılacak havai fişek gösterileri izninin alınabilmesi için başvuru dilekçesine yukarıda belirtilen belgelerin eklenmek suretiyle Mülki Amirliğe başvurulmasını, 87/12028 Karar Sayılı Patlayıcı Maddeler Tüzüğünün 117. maddesine göre bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgeli en az bir ateşleyici) gösterilerek yerel Mülki Amirden izin alınmasını, havai fişek gösterilerinin en geç saat : 22:30’ a kadar yapılmasını, bu saatten sonra yapılmamasını,
Aksine hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 36. maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. ve 174. maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi, 87/12028 Karar Sayılı Patlayıcı Maddeler Tüzüğünün 129. maddesine göre işlemlerin yapılacaktır.
Kamuoyuna sunulur.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER