Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka araçların satış mübadele ilanı
20.11.2015  

 

 

T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü

 

 

 

 

1-İdarenin  Adresi

: Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü

 

    a) Telefon ve faks numarası

: 0505 318 80 00-01 dahili :64 22  Fax: 0 328 825 25 68

 

    b) Elektronik posta adresi

: osmaniyepolis@egm.gov.tr

 

2-Mübadele konusu malın   

   a)Niteliği, türü ve miktarı

 

 

 

 

   b) Tahmini Bedel

     Satılan Malın

     Alınan Malın

 

: Ekonomik ömrünü tamamlamış veya hurda durumda bulunan (7) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ( Şartname ekinde araçların listeleri ayrıntılı olarak verilecektir.) 1 adet Toyota Corolla 1.6 Premium Multidrive S 3 adet Toshiba e-studıo 195/225 digital MF marka Fotokopi Makinesi ve makinaya ait 10 adet orijinal toner İle Mübadele edilecek. PEY miktarı da 1adet Arçelik 123410 Inverter Split tipi klimadır.

 

92.970,00 TL

92.527,00 TL

 

 

 

1)Mübadelede teklif edilen taşıtlar Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

2) Mübadele kapsamına giren 7 adet taşıt aynı adresten teslim alınacaktır.  

 

   c) Teslim Etme Tarihi

 

   d) Teslim Alma Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

Mübadelesi yapılan taşıtlar mübadele karşılığı olan taşıt ve fotokopi makineleri teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

 

3-Mübadelenin  Yapılacağı yer

: Valilik Kompleksi İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müd. İhale Salonu.

 

  Tarihi ve saati

: 02/12/2015  Saat: 14.00

 4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

   a) Teklif Mektubu,

   b) Geçici Teminat Ödendi Makbuzu veyahut Geçici Teminat Mektubu,

   c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

   d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

   e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

   f) Mübadele Doküman Satın Aldı Belgesi.

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı adresten 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını almaları zorunludur.

7- Teklifler 02/12/2015 günü Saat 13.30’a kadar Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin % 3 oranında geçici teminat vereceklerdir.

10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12- Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Bölge Trafik  Den. Şb. Müd. otoparkında görülebilir.

13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

           

S.N

PLAKA

MARKA

CİNSİ

MODEL

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

HASAR ORANI

FAAL/G. FAAL

1

80 A 0001

Volkswagen Passat 1.8 TSI Exclusive Man

Otomobil

2008

32000,00

960,00

Ekonomik ömrünü tamamlamış

FAAL

2

80 A 0040

Renault Megane 1.6 Aut B.OT

Otomobil

2005

5130,00

153,90

Ekonomik ömrünü tamamlamış

G.FAAL

3

80 A 0119

Renault Kango 1.4

Otomobil

2000

7200,00

216,00

Ekonomik ömrünü tamamlamış

FAAL

4

80 A 0158

Toyota Corolla S/D 1.6 Terra

Otomobil

2007

13140,00

394,20

Ekonomik ömrünü tamamlamış

FAAL

5

80 A 0165

Ford Connect K210

Kamyonet

2007

12250,00

367,50

Ekonomik ömrünü tamamlamış

FAAL

6

80 A 0183

Fiat Doblo Cargo Combi 1.9

Kamyonet

2009

11100,00

333,00

Ekonomik ömrünü tamamlamış

FAAL

7

80 A 0205

BMW R1150RT

Motosiklet

2004

12150,00

364,50

Ekonomik ömrünü tamamlamış

G.FAAL

TOPLAM

92970,00

2.789,10

 

 

  

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER